ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH

Herb Kępic
GMINA KĘPICE
www.kepice.pl
Przed szkołą. Uczniowie SP Kępice.
 

:: HOME :: MEN :: KURATORIUM :: KONTAKT :: OGŁOSZENIA :: DRUKI DO POBRANIA :: DZIENNIK ::

 O SZKOLE

 NASZE SUKCESY

 rok szkolny 2014/15
 rok szkolny 2013/14
 rok szkolny 2012/13
 rok szkolny 2011/12
 rok szkolny 2010/11
 rok szkolny 2009/10
 rok szkolny 2008/09
 rok szkolny 2007/08
 rok szkolny 2006/07

 UCZEŃ ROKU

 HISTORIA SZKOŁY 

 rok 1946
 lata 50-te
 lata 60 i 70-te
 lata 1975
 rok 1994
 rok 2001
 rok 2001 i później
 lista nauczycieli

 historia chóru

 ARCHIWUM WYDARZEŃ HISTORIA PRZEDSZKOLA

 lata 1957 - 1958

 lata 1958 - 1962

 lata 1962 - 1964

 lata 1964-1980

 lata 1981 -1991

 lata 1991-2007

 rok szkolny 2008/2009

 rok szkolny 2009/2010

 rok szkolny 2010/2011

 rok szkolny 2011/2012

 rok szkolny 2012/2013

 rok szkolny 2013/2014

 rok szkolny 2014/2015

 Patron ppor. T. Bielak

 biografia
 szkoły
 Dni Patrona
 nadanie imienia szkole
 nadanie odznaczenia
 tablica pamiątkowa

 o ojcu Tadeusza
 o matce Tadeusza
 o bracie Tadeusza
 szkoły i muzea kadeckie

 dyrektor
 BIP
 podręczniki
 NAUCZYCIELE 
 nauczyciele
 lista wychowawstw
 UCZNIOWIE
 
samorząd szkolny
 plan pracy samorządu
 absolwenci-zestawienie
 uczniowie - nauczyciele
 - oddziały

 RODZICE
 skład Rady Rodziców

 ADMINISTRACJA
 pracownicy obsługi
 OBWÓD SZKOŁY
 informacje
 miejsca pamięci

 skąd jesteśmy
 ulice w Kępicach
 współpraca z Bomlitz
 losy mieszkańców Kępic

 PROJEKTY

 PRZEDMIOTOWE
 SYSTEMY OCENIANIA

 język polski
 historia i społeczeństwo
 matematyka

 język angielski
 przyroda
 plastyka
 edukacja wczesnoszkolna

 PLANY PRACY

 Koncepcja pracy Zespołu Szkół
 przerwy i lekcje
 kalendarz roku 2014/15

 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

 Świetlica
 Kółka zainteresowań
 gazetka szkolna
 schronisko młodzieżowe

 Turniej im. J. Furmana

 Biografia 
 Turniej 6::5::4::3::2::1